صفحه اصلي
آموزشی
اخباربرگزیده
اسلایدرپایین صفحه
اسلایدشو
پژوهشی
پیوندها
درباره دانشگاه
فرهنگی
ورود

آموزشی
برنامه کلاسی نیمسال دوم 98-97

برنامه کلاسی نیمسال دوم 98-97

1-حسابداری پیشرفته 2 :سه شنبه ها ساعت:10-8 هر هفته  
 
تاریخ های:98/1/27-98/2/3-98/2/10-98/2/17

استاد خانم میرباقری،کلاس شماره4
2-حسابداری و حسابرسی دولتی: سه شنبه ها ساعت:12-10 هر هفته
 
تاریخ های : 98/1/27-98/2/3-98/2/10-98/2/17-98/2/24-98/2/31

استاد خانم میرباقری،کلاس شماره 4

3-مباحث جاری در حسابداری: سه شنبه ها ساعت:15-13 یک هفته درمیان 
تاریخ های : 98/1/27-98/2/10-98/2/24

استاد خانم میرباقری،کلاس شماره 4

4-حسابداری مالیاتی : سه شنبه ها ساعت: 15-13 یک هفته در میان 
  
تاریخ های : 98/2/3-98/2/17-98/2/31

استاد خانم میرباقری،کلاس شماره 4

5-کاربرد کامپوتر در حسابداری: پنج شنبه ها ساعت:10-8
تاریخ: 98/1/29بقیه جلسات با هماهنگی استاد

6-امور مسافرت و صدور بلیط: هماهنگی با استاد خانم مهری

7-پروژه: هماهنگی با استاد خانم پورنوروز

8-پژوهش عملیاتی: پنج شنبه ها ساعت: 12-10 تاریخ های

98/1/29-98/2/5-98/2/12-98/2/19

استاد آقای باقرزاده ،کلاس شماره4

9-مبانی جامعه شناسی: پنج شنبه ها ساعت: 12-10 یک هفته در میان تاریخ های

98/1/29-98/2/12-98/2/26

استادخانم میرباقری،کلاس شماره 4

10-آمار و احتمالات: پنج شنبه ها ساعت:11-8 یک هفته درمیان تاریخ های

98/1/22-98/2/12-98/2/26

استاد آقای فیاض، کلاس شماره 3

11-مدیریت مالی 1:پنج شنبه ها ساعت:12-10 یک هفته درمیان تاریخ های
98/2/5-98/2/19-98/3/2
استاد خانم میرباقری ، کلاس شماره4


 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر