صفحه با تم جدید
صفحه اصلي
آموزشی
اخباربرگزیده
اسلایدرپایین صفحه
اسلایدشو
پژوهشی
پیوندها
درباره دانشگاه
فرهنگی
ورود كاربران

آموزشی
میانترم نیمسال دوم 96-95 رشته تاریخ 1-قرائت متون تاریخی1 :96/2/18 ساعت:11:30 منبع:4 درس اول

2- قرائت متون تاریخی 2: 96/2/18 ساعت:11:30 منبع:4 درس اول

3-تفسیر موضوعی قرآن کریم:96/2/9 ساعت:12 منبع:تا پیان فصل3

4-فارسی عمومی:96/2/11 ساعت:10 منبع:از ابتدای کتاب تا صفحه 202

5-قرائت متون تاریخی به زبان فارسی1: 96/2/11 ساعت:10 منبع:از فصل اول تا فصل سوم

6-تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی از سال چهلم:96/2/9 ساعت:11 منبع:از اول تا صفحه102

7-تاریخ تفکر سیاسی دوره قاجاریه:96/2/10 ساعت:10 منبع:تا صفحه 90

8-تاریخ تشیع2: 96/2/10 ساعت:10 منبع:کل بخش سوم

9-تاریخ اروپا از جنگ جهانی اول:96/2/10 ساعت:11 منبع:از صفحه 373 تا 411

10-تاریخ تحولات سیاسی از 227 تا سقوط بغداد:96/2/10ساعت:11 منبع:از اول تا صفحه 110

11-فلسفه تاریخ:96/2/9 ساعت:10 منبع:فصل 1-2-3

12-تاریخ نگاری و تحولات آن:96/2/9 ساعت:10 منبع:فصل 1-2-5-6-7

13-تاریخ سامانیان:96/2/9 ساعت:10 منبع:از اول تا صفحه 80

14-تاریخ افشاریه و زندیه:96/2/9 ساعت:10 منبع ازاول تا 133

15-تاریخ اروپا در قرون جدید:96/2/9 ساعت:11 منبع:از فصل 11 تا آخر

16-تاریخ احزاب و مطبوعات:96/2/13 ساعت:11:30 منبع: کل کتاب

17-گاهشماری و تقویم:96/2/13 ساعت:11:30 منبع: کل کتاب

18-مبانی جامعه شناسی:96/2/13 ساعت:11:30 منبع: کل کتاب

19-انقلاب اسلامی وریشه های تاریخی آن:96/2/11 ساعت:11 منبع: کل کتاب

20-مبانی حکومت وساخت قدرت:96/2/11 ساعت:11 منبع: کل کتاب

21-زبان خارجه:96/2/20 ساعت:11 منبع:از اول تا درس 8

22- کلیات جغرافیا:96/2/20 ساعت:11 منبع:نمونه سوالات 5 ترم کذشته

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما