صفحه با تم جدید
صفحه اصلي
آموزشی
اخباربرگزیده
اسلایدرپایین صفحه
اسلایدشو
پژوهشی
پیوندها
درباره دانشگاه
فرهنگی
ورود كاربران

آموزشی
میانترم نیمسال دوم96-95 رشته مدیریت جهانگردی 1-مطالعات تطیبقی سیاست های جهانگردی:96/1/30 ساعت:11 منبع:صفحه 115 الی 259

2-مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی:96/1/16 ساعت:12:30 منبع:5 فصل اول کتاب

3-آشنایی با سازمانهای دولتی :96/1/23 ساعت:12:30 منبع:از اول تا پایان فصل دوم صفحه 150

4-نقشه خوانی و آشنایی با نقشه:96/1/29 ساعت:9 منبع:5 فصل اول

5-امور مسافرت و صدور بلیط:96/1/29 ساعت:10 منبع:3 فصل اول

6-برنامه ریزی و سرپرتی گشتها:96/1/29 ساعت:11:30 منبع:5 فصل اول

7-جغرافیای جهانگردی ایران:96/2/5 ساعت:9 منبع:2 فصل اول

8-برنامه ریزی توسعه جهانگردی:96/2/5 ساعت:10 منبع:3 فصل اول

9-اصول حسابداری3: 96/2/18 ساعت:10:30 منبع:5 فصل اول

10-حسابرسی:96/2/26 ساعت:13 منبع:5 فصل اول

11-زبان دوم1: 96/2/25 ساعت:11:30 منبع:4 درس اول

12-زبان انگلیسی تخصصی: 96/2/18 ساعت:11:30 منبع:4 درس اول

13-زبان انگلیسی2 :96/2/18 ساعت:11:30 منبع:بخش 2و 3

14-زبان دوم2:  96/2/25 ساعت:11:30 منبع:دروس5-6-7-8

15-مبانی روش تحقیق: 96/2/14 ساعت:10:30 منبع: نصف کتاب

16-حسابداری صنعتی1: 96/2/3 ساعت:8:30 منبع:تا پایان فصل 8

17-اصول حسابداری 1 : 96/2/18  ساعت:10:30 منبع:6 فصل اول

18-پول و ارز بانکداری: 96/2/12 ساعت:10:30 منبع:از اول تا پایان فصل4

19-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی: 96/2/12 ساعت:10:30 منبع: از اول تا پایان فصل4

20-مبانی و اصول سازمان مدیریت:96/2/4 ساعت:11:30 منبع: کل کتاب

21-مدیریت رفتار سازمانی:96/2/4 ساعت:11:30 منبع:کل کتاب

22-اقتصاد کلان:96/2/25 ساعت:11:30 منبع:تا پایان  بخش8

23-اقتصاد خرد:96/2/25 ساعت:13:30 منبع: تا پایان بخش8

24-تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی ایران:96/2/17 ساعت:10 منبع:نصف کتاب

25-حسابداری صنعتی:96/2/17 ساعت:8:30 منبع:8 فصل اول

26-تفسیر موضوعی قرآن کریم:96/2/9 ساعت:12 منبع: تا پایان فصل 3

27-فارسی عمومی:96/2/11 ساعت:10 منبع: از ابتدای کتاب تا صفحه 202

28-باستان شناسی :96/2/13 ساعت:10 منبع:کل کتاب

29-تاریخ فرهنگ  ایران2: 96/2/13 ساعت:10:30 منبع: کل کتاب

30-هنر ومعماری  ایران2: 96/2/13 ساعت:11 منبع:کل کتاب

31-اصول حسابداری2: 96/2/11 ساعت:10 منبع: کل کتاب

32-زبان خارجه:96/2/20 ساعت:11 منبع:از اول تا درس 8

33-گذراندن اوقات فراغت:96/2/25 ساعت:9 منبع:کل کتاب
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما