صفحه با تم جدید
صفحه اصلي
آموزشی
اخباربرگزیده
اسلایدرپایین صفحه
اسلایدشو
پژوهشی
پیوندها
درباره دانشگاه
فرهنگی
ورود كاربران

آموزشی
میانترم نیمسال دوم96-95 رشته حسابداری 1-حسابداری مالیاتی:96/2/14 ساعت:9 منبع:8 فصل اول

2-اصول حسابداری 3 : 96/2/18 ساعت:10:30 منبع:5 فصل اول

3-حسابداری میانه2 :96/2/18 ساعت:10:30 منبع:5 فصل اول

4-حسابرسی2 :96/2/25 ساعت:14 منبع:6 فصل اول

5-حسابداری پیشرفته2 :96/2/26 ساعت:13 منبع:5 فصل اول

6-حسابرسی:96/2/26 ساعت:13 منبع:5 فصل اول

7-آزمون عملی پایان ترم کاربرد کامپیوتر در حسابداری:96/2/28 ساعت:9 منبع:windows-word-excel-access-powerpoint

8-مدیریت مالی1: 96/2/3 ساعت:8:30 منبع:فصل 2 تا6

9-اصول حسابداری1: 96/2/18 ساعت:10:30 منبع:6 فصل اول

10-حسابداری میانه1 : 96/2/31 ساعت:9 منبع:7 فصل اول

11-مبانی روش تحقیق: 96/2/14 ساعت:10:30 منبع:نصف کتاب

12-حسابداری صنعتی1: 96/2/3 ساعت:8:30 منبع:تا پایان فصل 8

13-زبان تخصصی2: 96/2/25 ساعت:10:30 منبع:5 درس اول

14-مباحث جاری در حسابداری: 96/2/10 ساعت:14:45 منبع:3 فصل اول

15-حسابداری و حسابرسی دولتی: 96/2/25 ساعت:14:45 منبع:فصول 3-4-5-6

16-پول وارز بانکداری:96/2/12  ساعت:10:30 منبع:از اول تا پایان فصل4

17-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی: 96/2/12 ساعت:10:30 منبع:از اول تا پایان فصل4

18-مبانی و اصول سازمان مدیریت:96/2/4 ساعت:11:30 منبع: کل کتاب

19-مدیریت رفتار سازمانی:96/2/4 ساعت:11:30 منبع:کل کتاب

20-اقتصاد کلان:96/2/25 ساعت:11:30 منبع:تا پایان بخش8

21-اقتصاد خرد:96/2/25 ساعت:13:30 منبع:تا پایان بخش8

22-تفسیر موضوعی قرآن کریم:96/2/9 ساعت: 12 منبع:تا پایان فصل 3

23-مدیریت مالی2: 96/2/10 ساعت:10 منبع:6 فصل اول

24-حسابداری صنعتی:96/2/17 ساعت:8:30 منبع:8 فصل اول

25-حسابداری صنعتی2:  96/2/24 ساعت:10 منبع:3 فصل اول

26-حسابداری صنعتی3: 96/2/24 ساعت:10 منبع:3 فصل اول (کتاب اول)

27-مدیریت تولید:96/2/17 ساعت:8:30 منبع:نصف کتاب

28-مبانی جامعه شناسی:96/2/17 ساعت:10 منبع:نصف کتاب

29-حقوق بازرگانی:96/2/17 ساعت:8:30 منبع:نصف کتاب

30-فارسی عمومی:96/2/11 ساعت:10 منبع:از اول کتاب تا صفحه 202

31-اصول حسابداری2: 96/2/11 ساعت:10 منبع: کل کتاب

32- زبان  خارجه:96/2/20 ساعت:11 منبع:از اول تا درس 8

33زبان تخصصی 1: 96/2/20 ساعت:11 منبع: کل کتاب

34- پیشرفته 1: 96/2/25 ساعت:13:30 منبع:3 فصل اول کتاب

35-روانشناسی عمومی:96/2/25 ساعت:8:30 منبع:فصول 1-4-7-8-12

36-
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما