اخباربرگزیده
1398/11/1 سه‌شنبه زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 99-98

به دليل تاخير در برگزاري برخي امتحانات, زمان ثبت نام و انتخاب واحد در نيمسال دوم      99-98 از تاريخ 05/ 11/ 98 الي 11/ 11 /98 در سامانه گلستان اعلام مي شود.