اخباربرگزیده
1398/7/23 سه‌شنبه تمدید انتخاب واحد نیمسال اول 99-98

امكان انتخاب واحد تا تاريخ 25 مهرماه تمديد شد.