اخباربرگزیده
1398/6/12 سه‌شنبه زمان انتخاب واحد نیمسال اول 98/99

ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال 3981 از تاريخ 98/6/16 در سامانه گلستان فعال مي شود.درصورتيكه در ثبت نام خود با مشكلي مواجه شديد مي توانيد از تاريخ 23 شهريور ماه به مركز يا واحد محل تحصيل خود جهت رفع مشكل مراجعه نماييد.