صفحه اصلي
آموزشی
اخباربرگزیده
اسلایدرپایین صفحه
اسلایدشو
پژوهشی
پیوندها
درباره دانشگاه
فرهنگی
ورود

آموزشی
برنامه کلاسی نیمال اول 98-97

برنامه کلاسی نیمسال اول 98-97

1-حسابداری پیشرفته 1 ، سه شنبه ساعت:8 تا 10

استاد خانم میرباقری، کلاس شماره 4، جلسه اول 1397/7/10

بقیه جلسات هر هفته

2- حسابداری صنعتی 3 ،سه شنبه ساعت:10 تا 12

استاد خانم میرباقری، کلاس شماره 4، جلسه اول 1397/7/10

بقیه جلسات هر هفته

3-مدیریت مالی2 ،سه شنبه ساعت:  12 تا 14

استاد خانم میرباقری، کلاس شماره 4، جلسه اول 1397/7/10

بقیه جلسات هر هفته

4-پژوهش عملیاتی، پنج شنبه ساعت:10 الی 12

استاد آقای باقرزاده،کلاس شماره 4،جلسه اول 1397/7/19
بقیه جلسات هر هفته
5-کاربرد کامپیوتر در حسابداری،پنج شنبه  ساعت:10 الی 12

استاد خانم میرباقری،سایت دانشگاه،جلسه اول 97/8/24

بقیه جلسات هر هفته

6-ریاضیات پایه و مقدمات آمار2،پنج شنبه  ساعت:8 الی 10

استاد آقای باقرزاده،کلاس 4،جلسه اول 97/7/26

بقیه جلسات هر هفته

7-تربیت بدنی و ورزش1 خواهران،پنج شنبه ساعت:8 الی 10

استاد خانم مهدوی نسب،جلسه اول 97/7/19

بقیه جلسات هر هفته

8-تربیت بدنی و ورزش1 برادران،پنج شنبه ساعت 10الی 12

استاد آقای قنبرزاده،جلسه اول 97/7/19

بقیه جلسات هر هفته

9-فن راهنمایی،سه شنبه  ساعت: 14:45

استاد خانم مهری، کلاس شماره 4 ،جلسه اول 97/8/15

بقیه جلسات با هماهنگی استاد

10-حقوق بازرگانی،سه شنبه ساعت:11:30 الی 13:30

استاد آقای احمدی،تاریخ های 97/8/15-97/9/6-97/9/27

کلاس شماره 5

11-مدیریت تولید،سه شنبه ساعت:11:30 الی 13:30

استاد آقای احمدی،تاریخ های 97/8/22-97/9/13

کلاس شماره 5

12-زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت،سه شنبه ساعت:11:30 الی 13:30

استاد آقای احمدی، تاریخ های 97/8/29-97/9/20

کلاس شماره 5

13-اصول حسابداری 2،پنج شنبه ساعت:8 الی 10

استاد خانم میرباقری،تاریخ های 97/8/24-97/9/8

کلاس شماره 4

14-مبانی تنظیم بودجه، پنج شنبه ساعت:8الی 10

استاد خانم میرباقری،تاریخ های 97/9/1-97/9/15

15-زبان تخصصی 1 حسابداری،پنج شنبه ساعت:8 الی 10

استاد خانم میرباقری،تاریخ 97/9/22

کلاس شماره4

16-حسابداری صنعتی،یکشنبه ساعت:12 الی 14

استاد خانم میرباقری ، تاریخ های 97/8/13-97/9/11

کلاس شماره4

17-حسابداری پیشرفته 2،یکشنبه ساعت:12 الی 14

استاد خانم میرباقری،تاریخ های 97/8/20-97/9/18

کلاس شماره4

18-حسابداری میانه 1،یکشنبه ساعت:12 الی 14

استاد خانم میرباقری،تاریخ های 97/8/27-97/9/25

کلاس شماره 4

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر