صفحه اصلي
آموزشی
اخباربرگزیده
اسلایدرپایین صفحه
اسلایدشو
پژوهشی
پیوندها
درباره دانشگاه
فرهنگی
ورود

آموزشی
برنامه میانترم نیمسال دوم 98-97

برنامه آزمون های میانترم نیمسال دوم 98-97

روز/ تاریخ

ساعت شروع آزمون

عنوان درس

محدوده آزمون

سه شنبه     98/2/24
8:15
حسابداری پیشرفته2
5 فصل اول
 
پنج شنبه    98/2/26
9
مباحث جاری در حسابداری
مبحث پیمانکاری فصل 1و2
 
سه شنبه     98/2/24
9
حسابداری و حسابرسی دولتی
5 فصل اول
 
سه شنبه    982/31
10:15
حسابداری مالیاتی
مباحث ارث،اجاره و حقوق،تمام مواد قانونی تا پایان فصل حقوق
 
پنج شنبه     98/2/26 
 10
 مبانی جامعه شناسی
 5 فصل اول
 
 پنج شنبه     98/2/26
             10
 مدیریت مالی1
 4 فصل اول
 

 شنبه    98/3/11

          9     

 دانش خانواده و جمعیت

  کل کتاب
 

 شنبه   98/3/11

         9

 آیین زندگی

کل کتاب 

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر